Klubb info

Styrelsen består av

Ordförande:  Christoffer Teglund  073 9403708   cteglund@aint.com

Vice ordförande: Jonas Nydahl 076 8164971

Sekreterare: Patrik Lindgren  070 – 6202329  patriklindgren11@gmail.com

Kassör: Stellan Stridh

Styrelseledamöter: Jan Näsman, Anders Stridh

Suppleanter: Michael Jansson

————————————————————————————————–

Medlemsavgift
Klubbens Pg 36 84 30-5
Medlemsavgiften är 600:- för äldre än 25 år
150:- yngre medlemmar (t.om. det år man fyller 25)
600: – familj (+50:-/extra familjemedlem)
av dessa summor går 100:- till förbundet RCFF (Sveriges Radioflygförbund) och täcker kostnad för försäkring

————————————————————————————————–