Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i Vännäs Radioflygklubb?

Då behöver vi lite uppgifter av dig.

Vid klubbmöte den 29 november 2017 beslöts att klubben från årsskiftet 2017-2018 är registrerad hos Svenska RC-flygförbundet. Förkortas RCFF

Det tillsammans med den nya Dataskyddsförordningen 2018 gör att det blir några nyheter för dig som vill bli/vara medlem

Betala medlemsavgift till vårt PG nummer 36 84 30 – 5.

Skriv ditt namn i meddelande fältet

Medlemsavgiften för senior (född före 1993-01-01) är 600:-,

Familj 600:- + 50:- per extra medlem utöver dig.

Junior (född 1994-01-01 eller senare): 150:-

stödmedlem som är ansluten till annat modellflygförbund t.ex. SMFF: 500:-

Det är några saker som förväntas av dig om du är NY medlem hos oss:

 Om du avser teckna fullt medlemskap inkl RCFF:

1/ Läs RCFF’s säkerhetsregler, klicka på länk nedan.

http://rcff-register.se/?page_id=120

2/ Ta ställning till om du accepterar att ingå i RCFFs maillista?  Ja eller Nej

3/ Ta ställning till om du accepterar att RCFF lagrar dina uppgifter? Ja eller Nej

Du hittar mer information på RCFF hemsida: http://www.rcflyg.se/

4/ Har du sedan tidigare användarnamn på RCFF’s forum?

Skriv i ett mail till mig där jag tydligt kan se hur du svarar i de olika frågorna.

Då detta mail går till alla som registrerats som medlem 2018 har jag redan de personuppgifter som behövs.

Men om du har flyttat, bytt telefonnummer eller t.ex. mailadress så skriv in det i mail eller i listan.

Är det någon fråga så ring mig på 070-6202329, eller maila eller på annat sätt ta kontakt.