Fotografier/Filmer

Jonas Nydahl flyger Goblin Urukay

Översikt av klubbens fält

Janne Näsman har filmat från sin Cub i sommar och jag har sammanställt lite av detta material till en kort film på YouTube.