Medlemsavgift 2020

 

Dags att betala in medlemsavgiften för 2020. Senast den 27/2 behöver Stellan få in avgiften för att ni ska kvarstå som medlemmar.

 

  • Klubbens Pg 36 84 30-5 , skriv in namnen på betalande medlem(ar)
  • Medlemsavgiften är 700:- för äldre än 25 år, (i summan ingår 100:- som går till RCFF)
  • Stödmedlem ansluten till annat förbund än RCFF 600:-
  • 350:- yngre medlemmar (t.om. det år man fyller 25)
  • 700: – familj (boende på samma adress), +100:- per extra familjemedlem