Sammanfattning Medlemsmöte VRFK 29/11

Till mötet kom 13 personer varav 12 röstberättigade medlemmar

utfall från omröstning. Med 11 röster för och en nedlagd röst valde mötet att klubben kommer att lämna SMFF och gå över till RCFF från och med den 1 januari 2018.

Beslut om medlemsavgift för 2018: för senior blir avgift 600:-
För gästmedlemmar, som tillhör SMFF blir avgiften 500:-
Familjemedlemsskap och juniorer: frågan lyftes ej på mötet. Får lyftas på årsmötet

Det bildades även en grupp som ska hjälpa till att ordna med träffar och andra aktiviteter som gör att vi träffas mer på fältet, kan rekrytera fler nya medlemmar men framför allt ha massor med kul.

På återseende vid årsmötet 7 februari 2018.

Sammanfattat av Patrik Lindgren, sekreterare VRFK