Medlemsavgift 2020

 

Dags att betala in medlemsavgiften för 2020. Senast den 27/2 behöver Stellan få in avgiften för att ni ska kvarstå som medlemmar.

 

  • Klubbens Pg 36 84 30-5 , skriv in namnen på betalande medlem(ar)
  • Medlemsavgiften är 700:- för äldre än 25 år, (i summan ingår 100:- som går till RCFF)
  • Stödmedlem ansluten till annat förbund än RCFF 600:-
  • 350:- yngre medlemmar (t.om. det år man fyller 25)
  • 700: – familj (boende på samma adress), +100:- per extra familjemedlem

Sammanfattning Medlemsmöte VRFK 29/11

Till mötet kom 13 personer varav 12 röstberättigade medlemmar

utfall från omröstning. Med 11 röster för och en nedlagd röst valde mötet att klubben kommer att lämna SMFF och gå över till RCFF från och med den 1 januari 2018.

Beslut om medlemsavgift för 2018: för senior blir avgift 600:-
För gästmedlemmar, som tillhör SMFF blir avgiften 500:-
Familjemedlemsskap och juniorer: frågan lyftes ej på mötet. Får lyftas på årsmötet

Det bildades även en grupp som ska hjälpa till att ordna med träffar och andra aktiviteter som gör att vi träffas mer på fältet, kan rekrytera fler nya medlemmar men framför allt ha massor med kul.

På återseende vid årsmötet 7 februari 2018.

Sammanfattat av Patrik Lindgren, sekreterare VRFK

Medlemsavgifter 2017

Dags att betala medlemsavgiften för 2017.

I år kostar det

Seniorer (personer födda senast 1991) : 600:-

Juniorer (född 1992 eller senare): 150:-

Familj: 600:- + 50 kr per extra familjemedlem

Om du är medlem sedan tidigare räcker det med att skriva ditt namn på inbetalningen.

Nya medlemmar skickar ett mail till patriklindgren11@gmail.com så återkommer vi med information.

Betala till vårt PG nummer: 36 84 30-5